En önemli ve kıymetli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan şirketimizin İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek, motive etmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.
Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 

 
İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ


Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:


*  Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi
*  Yüksek çalışan bağlılığının ve performansın teşvik edilmesi
*  Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi


İnsan Kaynakları politikamız; çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişiminde fırsat eşitliği sağlayan, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, çalışan motivasyonu ve

bağlılığına önem veren bir yaklaşımla hareket etmektir
Bu kapsamda hedefimiz nitelikli insan kaynağının kazanılması, bu kaynağın eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak başarının ödüllendirildiği doğru kariyer planlamasının yapılmasını sağlayan sistem ve süreçleri işler kılmaktır.

 

İnsan Kaynakları Departmanı